Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.Adres: RVS Noord, Auwemalaan 160 9351 NW Leek. Telefoon: 0594-677030
E-mail: info op rvs-noord punt nl

Zonder toestemming van RVS Noord BV is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, code en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via dit webadres of andere webadressen die naar deze site leiden op enigerlei wijze te verspreiden.

RVS Noord BV spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. SNIJ Noord BV behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt RVS Noord BV geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan RVS Noord BV geen aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van storingen of onderbrekingen van – of fouten of vertraging in – het verstrekken van informatie.
RVS Noord BV garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

RVS Noord BV aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de site waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info op rvs-noord punt nl